You are here:  / Pozostałe / Mediacja rodzinna

Mediacja rodzinna

Sprawy podejmowane na mediacjach rodzinnych przeprowadzanych w Concordii
Sprawy podejmowane na mediacjach rodzinnych przeprowadzanych w Concordii często zawierają: rozdział majątku, podział opieki nad dziećmi, kwestie alimentacyjne. Zadaniem mediatora przeprowadzającego mediacje rozwodowe jest skoncentrowanie na konkretnych trudnościach oraz doprowadzenie do dobrowolnie wyznaczonego porozumienia, jakie będzie zaprezentowane sądowi. Osoby, które są przed rozwodem albo separacją powinny wobec tego korzystać z pomocy doświadczonego mediatora, a dużo będą mogły na tym zyskać. Świadczenia mediacyjne przeznaczone są dla tych osób jakie dotknięte są rozpadem rodziny. Poza parami i małżeństwami z mediacji mogą korzystać inni członkowie rodziny. Ponadto, podczas mediacji można skorzystać ze wsparcia pozostałych ekspertów, takich jak pełnomocnicy. Mediacje mają na celu wzajemną wymianę stanowisk, obaw, potrzeb, czy innych kwestii będących podłożem konfliktu. Są o wiele częściej wybierane.

Artykuły: